O projekcie

Mapa „Warstwy Pamięci” jest jednym z najistotniejszych projektów zrealizowanych w ostatnim czasie przez fundację Reduta Dobrego Imienia. Projekt powstał by upamiętnić Ofiary – polskich obywateli, którzy zostali zmordowani w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej, ale również by ukazać skalę dramatu społeczeństwa polskiego. Miejsca wskazane na mapie związane są z wydarzeniami historycznymi, które zostały odnotowane w literaturze historycznej, pamiętnikarskiej oraz w przekazach medialnych. Szczególnie ważnym elementem projektu jest edukacja historyczna i przypomnienie (zwłaszcza lokalnym społecznościom) o wydarzeniach, które miały miejsce podczas II Wojny Światowej.

Obrazem mapy „Warstwy Pamięci” jest warstwa martyrologiczna ukazująca miejsca mordu tysięcy polski obywateli, którzy zginęli podczas II Wojny Światowej na terenach niewolonych przez okupantów, a określonych w granicach Polski pojałtańskiej. Na mapie mogą znaleźć się również miejsca pamięci, które rozsiane są niemalże na całym globie (np. w granicach dzisiejszych Niemiec, dzisiejszej Rosji, dzisiejszego Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, republik syberyjskich itd.), gdyż dramat społeczeństwa polskiego a co za tym śmierć z rąk niemieckich, czy sowieckich okupantów nie zależały od granic.

Uwidocznione na mapie punkty to miejsca, którymi mogą być byłe niemieckie obozy, więzienia, cmentarze, przydrożne krzyże, czy miejsca kaźni ukryte głęboko w lasach oraz inne obiekty, które związane są z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi dla dziedzictwa Narodu i Państwa Polskiego.

Każdy przedstawiony na mapie punkt oznacza tragedie ludzi, którzy w tym miejscu zostali bestialsko zamordowani. Określone miejsce posiada stosowaną adnotację by każdy z nas mógł poznać fakty, dowiedzieć się ile istnień ludzkich zostało unicestwionych przez niemieckich bądź sowieckich zbrodniarzy, poznać datę i okoliczności w jakich doszło do zabicia polskich obywateli oraz współrzędnych GPS określających to miejsce.

Istotą projektu jest pamięć o ofiarach oraz ukazanie wymiaru dramatu polskich obywateli.

Stworzenie mapy i oznaczenie miejsc upamiętniających Ofiary jest również szczególnie ważne w propagowaniu prawdy historycznej wśród szerokiej grupy odbiorców. Projekt „Warstwy Pamięci” wpisuje się w definicję Dziedzictwa Narodowego, a poprzez historyczny przekaz nie tylko pobudza naszą świadomość historyczną, ale również wzbogaca naszą wiedzę, a także kształtuje poczucie tożsamości narodowej, które jest gwarantem trwania narodu i zapewnienia ciągłości państwa.

Przestawiona mapa ukazująca warstwę martyrologiczną jest podstawowym elementem serwisu. W dalszej przyszłości planujemy (w miarę możliwości finansowych) rozwijać serwis dodając kolejne warstwy dotyczące wydarzeń, postaci związanych z historią Polski oraz uzupełnić serwis o materiały dla nauczycieli historii, uczniów, które będą mogły pełnić rolę pomocy dydaktycznej.
Nasza działalność opiera się na wolontariacie i darowiznach osób fizycznych.

Można także wesprzeć Redutę poprzez wpłatę na konto bankowe

87 1090 1883 0000 0001 2254 5117  z dopiskiem “Darowizna na cele statutowe” w tytule przelewu a także podaniem adresu mailowego.
Dziękujemy!