FAQ — najczęstsze pytania

Informacje ogólne:

Czym jest projekt „Warstwy Pamięci”
Mapa „Warstwy Pamięci” jest jednym z najistotniejszych projektów zrealizowanych w ostatnim czasie przez fundację Reduta Dobrego Imienia. Projekt powstał by upamiętnić Ofiary – polskich obywateli, którzy zostali zmordowani w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej, ale również by ukazać skalę dramatu społeczeństwa polskiego.
Co oznaczają punkty na mapie?
Uwidocznione na mapie punkty to miejsca, którymi mogą być byłe niemieckie obozy, więzienia, cmentarze, przydrożne krzyże, czy miejsca kaźni ukryte głęboko w lasach oraz inne obiekty, które związane są z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi dla dziedzictwa Narodu i Państwa Polskiego. Każdy przedstawiony na mapie punkt oznacza tragedie ludzi, którzy w tym miejscu zostali bestialsko zamordowani. Określone miejsce posiada stosowaną adnotację by każdy z nas mógł poznać fakty, dowiedzieć się ile istnień ludzkich zostało unicestwionych przez niemieckich bądź sowieckich zbrodniarzy, poznać datę i okoliczności w jakich doszło do zabicia polskich obywateli oraz współrzędnych GPS określających to miejsce.
Co oznacza warstwa martyrologiczna?
Zobrazowane na mapie „Warstwy Pamięci” punkty tworzą tzw. warstwę martyrologiczną ukazującą miejsca mordu tysięcy polski obywateli, którzy zginęli podczas II Wojny Światowej na terenach niewolonych przez okupantów, a określonych w granicach Polski pojałtańskiej. Na mapie mogą znaleźć się również miejsca pamięci, które rozsiane są niemalże na całym globie (np. w granicach dzisiejszych Niemiec, dzisiejszej Rosji, dzisiejszego Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, republik syberyjskich itd.), gdyż dramat społeczeństwa polskiego a co za tym śmierć z rąk niemieckich, czy sowieckich okupantów nie zależały od granic.
Ile na mapie znajduje się miejsc?
Na mapie „Warstwy Pamięci” obecnie znajduje się prawie 18000 punktów obrazujących miejsca kaźni obywateli polskich w czasie II Wojny Światowej. Ukazane na mapie punkty zostały przeanalizowane pod kątem historycznym przez specjalistów RDI.
Czy punktów na mapie będzie więcej?
W miarę możliwości finansowych Reduta Dobrego Imienia będzie publikować kolejne punkty – miejsca pamięci. Zachęcamy Państwa do wsparcia projektu i przekazanie darowizny. Informacje dotyczące możliwych sposobów dokonania wpłaty znajdują się w zakładce Wesprzyj nas.
Czy mapa będzie rozbudowywana o kolejne informacje?
W przyszłości chcielibyśmy rozbudowywać serwis dodając kolejne warstwy dotyczące wydarzeń bądź postaci związanych z historią Polski oraz uzupełnić serwis o materiały dla nauczycieli historii, uczniów, które będą mogły pełnić rolę pomocy dydaktycznej. Rozbudowa serwisu związana jest z nakładami finansowymi. Będziemy przygotowywać akcje informacyjne mające na celu zbiórkę funduszy na dalszy rozwój projektu „Warstwy Pamięci”
W jaki sposób został sfinansowany projekt?
Projekt został opracowany i przygotowany przez specjalistów związanych z fundacją Reduta Dobrego Imienia. Podstawowa wersja mapy „Warstwy Pamięci” – warstwa martyrologiczna, na której wyszczególnionych jest niemal 18000 punktów – miejsc pamięci została zrealizowana dzięki środkom otrzymanym w ramach Funduszu Patriotycznego - edycja 2020-2021 Wolność po polsku.
Czy mogę wyrazić swoją opinię dotyczącą mapy?
Opinie dotyczące serwisu mapa „Warstwy Pamięci” można przesłać mailowo na adres: wartswypamieci@rdi.org.pl